OTWÓRZMY PRZED NIMI ŻYCIE

Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Pruszczu Gdańskim.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego,
samopomocową, pozarządową, niedochodową.
KRS
0000325123
Naszym celem jest

Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. (Art. 4. Statutu)


Naszą misją jest

Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie, wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne życie oraz przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

Jak nas wspierać?

Wpieranie może być przyjemne i użyteczne dla obdarowanego, jak i darczyńcy. Zachęcamy Państwa do włączania się do takich działań. Można wspomóc naszych podopiecznych na wiele sposobów:

- przekazując 1% swojego podatku (KRS 0000325123),
- wpłacając dobrowolną kwotę na konto naszej organizacji,
- przekazując darowiznę rzeczową,

1% PIT dla PSONI

Posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Możesz nas wesprzeć przekazując 1% swojego podatku dochodowego. Wypełniając zeznanie podatkowe wpisz nasz numer KRS.

Jeden procent twojego podatku pomoże nam finansować rehabilitację i edukację osób z niepełnosprawnością intelektualną i przyczyni się do przygotowania ich do samodzielnego życia oraz integracji społecznej.

 

Rozliczenie E-PIT zrealizujesz w PITax.pl Łatwe podatki

w ramach współpracy z IWOP.