Program Aktywności Knillów

Programy aktywności - „Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja” oraz „Dotyk i Komunikacja” zostały opracowane przez Mariannę i Christophera Knillów. Według autorów metody, wszelkie działanie człowieka jest związane z ruchem.

PROGRAMY AKTYWNOŚCI KNILLÓW

Programy aktywności - „Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja” oraz „Dotyk i Komunikacja” zostały opracowane przez Mariannę i Christophera Knillów. Według autorów metody, wszelkie działanie człowieka jest związane z ruchem. Działaniem jest także porozumiewanie się z otoczeniem w celu jego dokładniejszego poznania. U dzieci tego typu działaniem jest zabawa, w późniejszym wieku nauka, a dalej praca. Aktywność jest więc koniecznym warunkiem rozwoju — nie ma rozwoju bez aktywności.

Potrzebę działania odczuwa każde dziecko, także niepełnosprawne. Wyzwalanie aktywności u tej grupy nie jest rzeczą łatwą, gdyż często jest związane z dużą ilością ograniczeń natury lokomocyjno — manipulacyjnej. Nie wolno jednak rezygnować z pobudzania dziecka do aktywności, gdyż stanowi ona podstawowy warunek jego dalszego rozwoju.

Programy Knillów opierają się na poznawaniu przez dziecko różnych rodzajów aktywności, poprzez dostosowywanie swych ruchów (np. kołysanie, wymachiwanie rękoma, zginanie i rozprostowywanie rąk, pocieranie dłoni, zaciskanie i otwieranie dłoni, poruszanie palcami, klaskanie, głaskanie głowy, itd.) do melodyczno-rytmicznego akompaniamentu. Aktywność może być realizowana w różny sposób, w zależności od specyficznych potrzeb dziecka i jego możliwości ruchowych. Według autorów metody rozwój kontaktu i komunikacji jest znacznie ważniejszy niż sam ruch i jego mniej lub bardziej precyzyjne wykonywanie. Fizyczna bliskość i dotyk są istotą skutecznej pracy z dziećmi i dorosłymi, których komunikacja nie rozwinęła się we wczesnych stadiach. Do tej grupy należy zaliczyć także osoby z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością.

 

                                                                                                        mgr Marta Koprowska