ROK JUBILEUSZOWY 2013

Prezes PSOUU, Pani Joanna Janocha, ogłosiła rok 2013 Rokiem Jubileuszu 50-lecia Stowarzyszenia.

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Pani Joanna Janocha, ogłosiła rok 2013 Rokiem Jubileuszu 50-lecia Stowarzyszenia , jako kontynuatora „działalności założonego w 1963 roku Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci oraz kół terenowych, przemianowanego od 1984 roku na Krajowy Komitet Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym (Art. 1 § 2 Statutu PSOUU).

Centralne imprezy jubileuszowe odbędą się w Warszawie 11 maja 2013 roku w ramach obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz 25 października 2013 roku w teatrze Krystyny Jandy.

Przez cały rok 2013 używać będziemy specjalnego Logo Jubileuszowego.