Sprawozdania

Sprawozdania

W tym dziale mogą Państwo zapoznać się z naszymi sprawozdaniami za kolejne lata:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans,

- informacja dodatkowa,

- rachunek zysków i strat,

- sprawozdanie merytoryczne.