ŚDS

ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez PSONI Koło w Pruszczu Gdańskim zapewnienia 41 miejsc dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi w dwóch lokalizacjach: w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 71c i w filii w Rotmance przy ul. Gerberowej 18. Placówka realizuje  również od roku 2013 program dofinansowany przez PFRON. Na dzień 31.12.2022r. był to projekt pt. "Pokonujemy  bariery przez muzykę i ruch " oraz ze środków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 dla Miasta Pruszcz Gdański realizowany był projekt „ Nie jesteś sam” .
Głównym celem placówki  jest tworzenie i zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi  i z niepełnosprawnością intelektualną przestrzeni, w której  znaleźliby wsparcie, pomoc i asystę w codziennym życiu.  Miejsce, gdzie mogą spędzać czas   w gronie osób podobnie  funkcjonujących,  które zapewnia uczestnikom poczucie bezpieczeństwa  i przynależności społecznej, a także umożliwia integrację ze środowiskiem zewnętrznym, jednocześnie chroniąc ich przed izolacją.


W 2022 roku uczestnicy placówki ŚDS uczestniczyli w zajęciach i realizowali indywidulane i grupowe plany pracy. Wśród aktywności podejmowanych przez uczestników można wymienić liczne wycieczki i wyjścia uspołeczniające, m,in. : do  Gdańskiego  Ogrodu Zoologiczny, Parku Rozrywki Kociewska Zagroda w Godziszewie, Teatru Szekspirowskiego oraz Teatr Wybrzeże, Kina na Bursztynowym Szlaku, Geotermii Grudziądz oraz  Solanika  Juszkowo. Część uczestników uczestniczyła  również w zajęciach na basen w Szkole Podstawowej nr. 3 w Pruszczu Gdańskim. Organizowano  różnego rodzaju imprezy okolicznościowe między innymi: bal karnawałowy, imprezę andrzejkową, miołajkową oraz imprezy urodzinowe podopiecznych których głównym celem była integracja społeczna kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy i  pozytywnych relacji w grupie,
W 2022 roku odbyło się  spotkanie integracyjne z rodzicami podopiecznych   Środowiskowego Domu Samopomocy w formie grilla, którego głównym celem była integracja osób z niepełnosprawnościami ze społeczeństwem pełnosprawnym oraz propagowanie i zwiększenie aktywności społecznej środowiska osób niepełnosprawnych.

 

W Środowiskowym Domu Samopomocy realizowany jest kolejny projekt refundowany ze środków PFRON, w latach 2021 - 2024: "Pokonujemy bariery przez muzykę i ruch". Więcej informacji na temat zajęć i wyjść w ramach programu, włącznie z reportażem fotograficznym, możecie Państwo zobaczyć w aktualnościach.