PFRON 25 PLUS

PFRON 25 PLUS

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym realizowany jest projekt refundowany ze środków PFRON "Rehabilitacja 25 Plus" w okresie 01.09.2023 - 31.08.2024r. Więcej informacji na temat zajęć i wyjść w ramach programu, włącznie z reportażem fotograficznym mozna zobaczyć w naszych aktualnościach, jak również w krótkim opisie na dole strony.

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym realizowany był projekt refundowany ze środków PFRON "Rehabilitacja 25 Plus" w okresie 01.09.2022 - 31.08.2023r. Więcej informacji na temat zajęć i wyjść w ramach programu, włącznie z reportażem fotograficznym mozna zobaczyć w naszych aktualnościach, jak również w krótkim opisie na dole strony.

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym realizowany był projekt refundowany ze środków PFRON "Rehabilitacja 25 Plus" w okresie 01.09.2021 - 31.08.2022. Więcej informacji na temat zajęć i wyjść w ramach programu, włącznie z reportażem fotograficznym, możecie Państwo zobaczyć w aktualnościach.

Od listopada 2018 r. prowadzony jest w ramach placówki OREW, pilotażowy projekt „Rehabilitacja 25 plus”, finansowany ze środków PFRON.

Jego beneficjentami są absolwenci szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz absolwenci OREW. Są to dorosłe, niezatrudnione osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności. Głównym celem projektu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych z zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Coraz więcej zajęć udaje się nam organizować w formie praktycznej poprzez doświadczanie sytuacji społecznych i aktywności prozawodowych i nieustannego treningu podtrzymywania umiejętności szkolnych i komunikacyjnych. Rodzice naszych wychowanków dostrzegają pozytywne zmiany u młodzieży, która w domu chętniej angażuje się w zajęcia porządkowe i kulinarne.

Liczba uczestników zwiększyła się o kolejne osoby - tym razem są to podopieczni z niepełnosprawnością w stopniu głębokim. Staramy się, aby utrzymywali oni swój poziom funkcjonowania na dotychczasowym pułapie oraz by mogli pozostać wśród rówieśników i w placówce, którą znają i gdzie czują się bezpiecznie i komfortowo.

Obie grupy uczestników otrzymują przede wszystkim potrzebne im wsparcie oraz zajęcia, które pozytywnie wpływają na ich rozwój i zakres funkcjonowania psycho-fizycznego oraz społecznego.

 

Działania uczestników programu "Rehabilitacja 25 plus" w okresie 01.09.2022 - 31.08.2023 można określić w obszarach:

- edukacyjnym

- kreatywnym

- kulinarnym

- rekreacyjnym i relaksacyjnym

- wyjść do restauracji i cukierni

- wycieczek

Działania edukacyjne

W ramach zajęć edukacyjnych młodzież rozwijała i poszerzała zakres umiejętności szkolnych nabytych w toku wcześniejszej edukacji. Zajęcia odbywające się w ramach programu "Rehabilitacja 25 plus" dotyczyły także takich obszarów, jak rozwijanie kompetencji społecznych, pracy nad umiejętnością adaptacji do zmian i nowych sytuacji oraz budowanie zaufania do samodzielnego sposobu myślenia i podejmowania decyzji. Również ważna była nauka samodzielności, niezależności i organizacji czasu wolnego. Uczestnicy programu poszerzali także kompetencje poznawcze, takie jak pamięć, kreatywność, koncentracja uwagi i współpraca w grupie.

Działania kreatywne

W ramach zajęć kształtujących kreatywność, które miały na celu rozwijanie myślenia i zdolności twórczych młodzieży, uczestnicy programu mogli rozbudzić i rozwijać wrażliwość estetyczną, jak też indywidualne zdolności twórcze. Młodzież usprawniała swoje zdolności manualne, kształtowała postawę twórczą oraz zdolność do łączenia elementów w całość i wychodzenia ponad myślenie szablonowe.

Warsztaty kulinarne

Zajęcia kulinarne były dla uczestników programu wspaniałą okazją do poznawania nowych zapachów, smaków, eksperymentowania ze znanymi i nowymi składnikami używanymi w różnych kuchniach. We współpracy z prowadzącym młodzież przygotowywała wybrane wcześniej dania, a także zdobywała podstawową wiedzę o zdrowej żywności, zdrowym stylu życia oraz wpływie jedzenia na samopoczucie. Warsztaty te uczyły także młodzież planowania, wspólnego podejmowania decyzji, współpracy w grupie, organizacji, otwartości i zbierania nowych doświadczeń w bezpiecznym otoczeniu.

Relaksacja i rekreacja

W ramach ćwiczeń z relaksacją młodzież uczyła się i doświadczała sposobów na łagodzenia napięcia emocjonalnego oraz dostała podstawowe narzędzia do nauki zarządzania stresem i regulacji emocji. Zajęcia te pomagały ukoić i wyciszyć, kiedy występowała taka potrzeba, wspierały odpoczynek i regenerację ciała, pomagały rozluźnić mięśnie i pozytywnie wpływały na koncentrację uwagi. Również zajęcia relaksacyjne uczyły podopiecznych uważności na bieżącą chwilę oraz wykorzystywać technik mindfulness w codziennym życiu.

Wyjścia i wycieczki

Ten rodzaj spędzania czasu przez grupę sprzyjał z jednej strony zacieśnianiu więzi, integracji – zarówno w grupie, jak i ze środowiskiem, w którym młodzież przebywała, jak też sprzyjał budowaniu silnego poczucia sprawczości i własnej wartości, rozwijał kompetencje społeczne. Uczył młodzież planowania, wspólnego podejmowania decyzji, współpracy w grupie, organizacji, otwartości i szukania sposobów na ciekawe spędzanie czasu.

Restauracje i cukiernie

Tego rodzaju wyjścia były nastawione na rozwijanie kompetencji społecznych oraz naukę organizacji i planowania. Uczestnicy programu poszerzali swoje umiejętności współpracy w grupie, bardziej się integrowali, wspólnie podejmowali decyzję co do wyboru i przebiegu aktywności. Uczyli się także gospodarowania pieniędzmi, ponosili konsekwencje swoich wyborów, doświadczali własnej sprawczości i pracowali nad podnoszeniem poczucia własnej wartości.

Od września 2021 rozpoczęliśmy kolejny rok pilotażowego programu "Rehabilitacja 25 plus", finansowanego ze środków PFRON. Planujemy położyć bardzo duży nacisk na rozwój strefy samoobsługi, usprawnienia motoryki oraz stymulacji wielozmysłowej. Będziemy realizować trening funkcjonalny, trening samodzielności i samoobsługi, trening podtrzymywania umięjętności szkolnych oraz podopieczni będą brali udział w życiu społecznym i kulturalnym. Uczestnicy nie tylko będą dbać o swój wygląd, przygotowywać miejsce pracy oraz posiłki, obsługiwać inne osoby, ale przede wszystkim będą starali się decydować o sobie na miarę swoich możliwości.

Dla uczestników programu "Rehabilitacja 25 plus" bardzo ważnym elementem w terapii jest stymulacja wielozmysłowa (przedsionkowa, dotykowa, słuchowa, wzrokowa, smakowa i węchowa). Proponujemy im aktywności z całą gamą doznań. Uczestnicy często muszą wyjść ze swojej strefy komfortu i pokonując własne obawy przed nowymi doznaniami mogą doświadczyć atrakcyjnych i często zaskakujących dla nich przeżyć.

W styczniu 2022 r. uczestnicy programu "Rehabilitacja 25 plus" Michał i Aleksander przekazali kolegom i koleżankom maszynę do robienia popcornu. Przygotowanie smacznego poczęstunku sprawiło wszystkim wiele radości, poznanie procesu tworzenia popcornu od wrzucenia ziaren kukurydzy, przez obserwowanie jak pęcznieją po degustację gotowego produktu.

Dla uczestników programu "Rehabilitacja 25 plus" istotną kwestią jest podtrzymywanie umiejętnosci szkolnych, rozwój wiedzy i osobistego potencjału, a także terapia zajęciowa. Wykonywanie przedmiotów użytecznych i artystycznych to kolejna ważna sfera pracy.

Dla uczestników programu "Rehabilitacji 25 plus", jako osób dorosłych, cenne są zajęcia w otwartym środowisku, rozwój społeczny i integracja z uczestnikami. Ważny jest dla nich udział w działaniach twórczych, rozwój pasji i zainteresowań.

W projekcie GWIAZDA B-612 wzięło udział 6 uczestników pilotażowego projektu "Rehabilitacja 25 plus". Ogromną radość sprawiały im zwłaszcza zajęcia związane z muzyką i ruchem, a także plastyczne i fotograficzne. Każdy z uczestników projektu na koniec otrzymał nagrodę i to już była prawdziwa przyjemność.

W miesiącach jesienno-zimowych 2022 r. w ramach zajęć ekologicznych, uczestnicy Projektu Rehabilitacja 25+ we współpracy z terapeutami zorganizowali kiermasz, na którym można było nabyć świąteczne cudeńka oraz zimowe dekoracje do domu. Dzięki zebranym funduszom, mogliśmy wesprzeć psy i koty ze schroniska „Psi Raj” w Pasłęku.

Uczestnicy programu "Rehabilitacja 25 plus"  podtrzymują także tradycje, m.in. te związane ze Świętami Bożego Narodzenia - wspólne przygotowanie ozdób świątecznych, spotkanie z Mikołajem czy też nauka i śpiewanie kolęd świątecznych.

Kiermasz Wielkanocny 2023 – To już kolejny raz kiedy pomogliśmy naszym „Braciom Mniejszym. W ramach zajęć ekologicznych, terapeuci wraz z podopiecznymi  Programu Rehabilitacja 25 Plus, zorganizowali kiermasz, na którym można było nabyć ciekawe ozdoby i dekoracje świąteczne. Jak zwykle stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki zaangażowaniu odwiedzających kiermasz, udało nam  się zebrać fundusze, które przekazaliśmy na rzecz Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „JEŻURKOWO”.  
Warto wspomnieć, że za nasza pracę otrzymaliśmy od Fundacji PRIMUM piękne podziękowanie w postaci dyplomu. Jest nam ogromnie miło.  Bardzo nas to motywuję to kolejnych inicjatyw na rzecz środowiska i zwierząt.

Uczestnicy brali udział m.in. w cyklu zajęć relaksacyjnych z użyciem mis tybetańskich, gongów oraz innych instrumentów idiofonicznych. Swoje zadowolenie  wyrażali poprzez śmiech lub rytmiczne i energiczne ruchy całego ciała.