2023 - NOWE OTWARCIE (WTZ)

2023 - NOWE OTWARCIE (WTZ)

W roku 2023 WTZ realizowały projekt o nazwie  „Nowe otwarcie” finansowany w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pruszcz Gdański. W projekcie wzięło udział 18 mieszkańców Miasta Pruszcz Gdański z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodziców lub opiekunów. W ramach projektu odbywały się zajęcia z yogi oraz relaksacji z instruktorem, wyjścia w przestrzeń miejską oraz warsztaty z rękodzieła. W ramach projektu odbyły się również zajęcia terapeutyczne z terapeutą uzależnień, oraz spotkania z psychologiem. Projekt był realizowany w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy PSONI Koło w Pruszczu Gdańskim, a także  w różnych innych lokalizacjach. Projekt  składał się z kilku form działań. W ramach projektu odbył się również dwudniowy wyjazd do Torunia, gdzie wszyscy uczestnicy mogli zwiedzić to piękne miasto oraz nauczyć się wypiekać toruńskie pierniki.