Informacje

Informacje

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszczu Gdańskim

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, samopomocową, pozarządową, niedochodową.

Zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy obywatel lub osoba prowadząca działalność gospodarczą może przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego 1,5% podatku dochodowego. Oprócz tego można także dokonać darowizny: od 1 maja 2005 roku osoba fizyczna może odliczyć od dochodu do 6%, a osoba prawna - do 10% dochodu.

Członkami Stowarzyszenia są: rodzice i opiekunowie prawni, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, inni członkowie ich rodzin, a także przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.

Naszym celem jest:
działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. (Art. 4. Statutu)

Naszą misją jest:
dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie,wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne życie oraz przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.


Konto: SANTANDER BANK
w Pruszczu Gdańskim
92 1090 1098 0000 0001 3511 5718

PSONI Koło w Pruszczu Gdańskim
ul. Grunwaldzka 71 C, 83-000 Pruszcz Gd.


58 773 21 00 (tel.)
58 773 00 02 (fax)

nr KRS 0000325123

NIP 593-21-67-327

 

Skład Zarządu Koła:

Przewodnicząca
Justyna Orciuch
 
Wiceprzewodnicząca
Małgorzata Całka-Bałabuch

Sekretarz
Marian Wirkus
 
Skarbnik
Dorota Ortel
 
Członek Zarządu
Zbigniew Muszalski
 
Członek Zarządu
Iwona Foltyńska