Terapia

Terapia

Profesjonalnie, indywidualnie, życzliwie.

Nasza wykwalifikowana kadra Środowiskowego Domu Samopomocy gwarantuje udzielenie profesjonalnej pomocy, poradnictwa specjalistycznego oraz terapii i rehabilitacji społecznej.

Dążymy do stworzenia zindywidualizowanej, dodatkowej pomocy w procesie kształcenia dla osiągnięcia lub utrzymania prawidłowego przebiegu rozwoju we wszystkich sferach życia. Uczestnicy naszego Ośrodka mają możliwość korzystania z różnych zajęć i form terapii. Planując zajęcia terapeutyczne dostosowujemy je do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika. Prowadzimy zajęcia plastyczne, ruchowe, muzyczne, terapię zajęciową, zajęcia kulinarne. W programie mamy liczne spacery, wycieczki, imprezy okolicznościowe i uczestnictwo w kulturze.

Dom nasz to miejsce przyjazne i życzliwe podopiecznym i ich rodzinom. Można tu nawiązać nowe kontakty, znaleźć pomoc i wsparcie w pokonywaniu problemów życia codziennego związanych z niepełnosprawnością - i nie tylko.