Zaburzenia Integracji Sensorycznej

Rozwój cywilizacji, a zaburzenia integracji sensorycznej

Przyczyny zaburzeń integracji sensorycznej mogą być różne i na różnym etapie rozwoju dziecka należy ich poszukiwać.

Przyczyny zaburzeń integracji sensorycznej mogą być różne i na różnym etapie rozwoju dziecka należy ich poszukiwać. Bardzo istotne jest to co dzieje się z matką i dzieckiem w czasie ciąży, sam poród, potem funkcjonowanie noworodka i niemowlaka itp.

Przyczyn zaburzeń integracji sensorycznej należy także poszukiwać, temu poświęca się już mniej uwagi, w stylu naszego życia, w tym co niesie za sobą rozwój cywilizacji, która z jednej strony daje nam udogodnienia, ułatwiające w zasadniczy sposób życie, ale z drugiej ograniczającej nasz rozwój. Pamiętać należy przy tym, że potrzeby współczesnego człowieka, dziecka, nie zmieniły się i są takie same od wieków. Zmieniły się tylko warunki w jakich dziecko rozwija się. Jeszcze nie tak dawno dziecko przychodziło na świat w warunkach domowych, dorastało w otoczeniu przyrody, która stymulowała jego zmysły i zaspakajała potrzebę ruchu.

Obecnie dziecko przychodzi na świat, w większości przypadków, w szpitalach. Już od pierwszych dni otoczone jest zdobyczami techniki. Z uwagi na pęd życia, wszystkie czynności pielęgnacyjne, już od pierwszych chwil życia, wykonywane są w pośpiechu.

Matka, ze względów finansowych, nie zawsze może pozwolić sobie na pozostanie z dzieckiem w domu choćby do 3 roku życia. Żłobek, przedszkole, czy szkoła, dodatkowe zajęcia popołudniowe rozwijające intelektualnie, nie zawsze sprzyjają zaspakajaniu wszystkich naturalnych potrzeb dziecka. Doznania zmysłowe mogą być bardziej ubogie. Dzieci mogą mieć też uboższe doświadczenia społeczne. Nie często spotyka się już na osiedlach obrazki przedstawiające dzieci bawiące się na trzepakach, dziewczynki skaczące w gumę, klasy. Za to coraz więcej dzieci spędza czas wolny przed komputerami.

Obserwuje się tendencję do wychowywania dzieci w sterylnych warunkach, a rozwój ich podlega kontroli, nakazom i zakazom. Już od najmłodszych lat bombardowane są wielką ilością informacji, w tym telewizyjnych, reklamami, niezwykle przez nie lubianymi. Skutkuje to tym,że stymulowane są u nich głównie : zmysł wzroku i słuchu. Uboższe stają się doświadczenia dotyku, węchu, odczuwania własnego ciała, ruchu, zmysłu równowagi.

Rozwój i dorastanie dziecka w takich warunkach może być przyczyną m.in. jego niepokoju ruchowego, który jest efektem braku możliwości wyładowania energii, dziecko może bać się i na przymus reaguje frustracją lub agresją, często reaguje zablokowaniem wszelkich aktywności lub nadmiarem aktywności, bezcelową aktywnością, zaburzeniami koordynacji ruchowej, nie umiejętnością planowania ruchu, mają duże problemy z panowaniem nad własnym ciałem, koncentracją uwagi itp.

 

                                                                                                         mgr Iwona Ciesielska