2020 - Klub Rodzica (WTZ)

Projekt Klub Rodzica

     Od 1 lipca 2020 do 31 grudnia 2020 roku Warsztaty Terapii Zajęciowej ze środków Wojewody Pomorskiego realizują program „Klub Rodzica”.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia „Akademia wolnego Czasu”, dzięki któremu rodzice i podopieczni korzystają m.in z wspólnych zajęcia z instruktorem nordic walking. W zajęciach bierze udział 15 rodziców/opiekunów wraz ze swoimi dzieci/podopiecznymi. Zajęcia odbywają się w reżimie sanitarnym oraz w podziale na grupy uwzględniające bezpieczną ilości uczestników.  
Projekt „Klub rodzica” odpowiada na dwa ważne problemy z jakimi mierzą się na co dzień rodzice/opiekunowie osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną bądź zaburzeniami psychicznymi, są nimi: radzenie sobie z opieką nad dorosłą osoba niepełnosprawną oraz organizacja czasu wolnego w rodzinach osób z niepełnosprawnościami
Projekt wspiera rodziców/opiekunów w codziennym radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z opieką nad osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną oraz kształtuje umiejętności organizacji wspólnego spędzania czasu przez rodziców ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi.