PFRON ŚDS

PFRON ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje projekty, dofinansowane ze środków PFRON. Obecnie jest to projekt "Pokonujemy bariery przez muzykę i ruch". Nasze poprzednie, zakończone już programy to m.in.: "Rehabilitacja poprzez dramę" i "Aktorzy i Liderzy".

Projekt PFRON realizowany w Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruszczu Gdańskim „Pokonujemy bariery przez muzykę i ruch ” wkroczył w kolejny rok pod hasłem: „Okno muzyczne”. Przez to okno chcieliśmy wprowadzić beneficjentów projektu w głębszy proces twórczy związany z muzyką. Sami stali się autorami swoich muzycznych opowieści, poczuli rytmy muzyczne w swoim ciele, zagrali na instrumentach, odczuwali radość tworzenia. Muzyka stymuluje wszechstronny rozwój, pobudza różne inteligencje i łączy obie półkule. Wpływa na umysł i pamięć, otwiera na podświadomość, a przede wszystkim przynosi radość. W tym ostatnim roku projektowym chcieliśmy cieszyć się dobrodziejstwem muzyki. Już byliśmy na pierwszych koncertach i warsztatach, zaraz potem planowaliśmy następne i pracowaliśmy nad rozpoznawaniem emocji w muzyce i w sobie samych. Szukaliśmy swoich mocnych stron i piękna w życiu budując nasz muzyczny dziennik wdzięczności. Naszym punktem wyjścia był tekst Iwony Chmielewskiej o duszy pt. „Maum. Dom duszy”.

POKONUJEMY BARIERY PRZEZ MUZYKĘ I RUCH

Od kwietnia 2021 r. rozpoczął się kolejny projekt. Za nami magiczne warsztaty z tańca orientalnego z Jadwigą Możdżer pełne kolorów i klimatu Indonezji. Zaczarowały nas przepiękne stroje i płynne ruchy taneczne rodem z Bali. Poruszyły nasze serca niezwykłe opowieści z dalekiego kontynentu i cudowna muzyka. Kontynuowaliśmy naszą przygodę z muzyką na VII Letnim Festiwalu Muzycznym Gminy Pruszcz Gdański 24.06.2021 r, w Wiślinie urzekł nas koncert Gorące rytmy Ameryki Łacińskiej, Afryki i Europy. W sierpniu 2021 r. byliśmy w Straszynie, na koncercie Accordion Virtuoso, w amfiteatrze w Rotmance na koncert piosenki francuskiej L'Aperitif i do Centrum Rekreacji w Juszkowie – na koncert muzyki filmowej i musicalowej.

31 marca 2022 r. zakończył się pierwszy rok projektu „Pokonujemy bariery przez muzykę i ruch” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pruszczu Gdańskim. Dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez PFRON podopieczni mogli cieszyć się muzyką na żywo na koncertach, uczestniczyć w warsztatach tanecznych, rozwijać wyobraźnię i przede wszystkim śpiewać, śpiewać, śpiewać. W pruszczańskim kinie odbyła się uroczysta gala z udziałem władz miasta, na której zaprezentowane zostały dwa materiały video: jeden dokumentalny pokazujący różnorodność zajęć z uczestnikami projektu, drugi – artystyczny teledysk z  ich udziałem. Pięknie wybrzmiały głosy naszych podopiecznych w przebojach muzycznych z różnych okresów na przełomie wieków - od lat 20-tych poprzedniego wieku aż do współczesności. Emocji było co niemiara. Trudno opisać dumę, jaką czujemy patrząc na tak niezwykłe osiągnięcie po wielu miesiącach pracy.

15 marca 2023r. to finał drugiego roku projektu PFRON "Pokonujemy bariery przez muzykę i ruch"  pod hasłem "Podróż muzyczna" w Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim. Tegoroczne przedstawienie zostało oparte na książce "Tworzenie opowieści w edukacji i terapii Alida Gersie i Nancy King. To książka niezwykła, której podstawą są mity i opowieści z całego świata, zgrupowane wokół siedmiu tematów odzwierciedlających wszelkie formy ludzkiego doświadczenia. My wybraliśmy 4 opowieści, które w równie niezwykły, jak w literackim wzorze, sposób, próbujemy opowiedzieć, przy pomocy głosu, kieliszków, misek, gongów i wielu instrumentów. To opowieści o początkach, o powstaniu, o tworzeniu. Zarówno dla nas jak i dla widzów będzie to podróż do nieodkrytych zasobów własnej kreatywności, wyobraźni, ekspresji i nowych źródeł energii.

W ostatnim roku projektu „Pokonujemy bariery przez muzykę i ruch” od 01.04.2023 r. planowaliśmy pracować nad rozwojem osobistym podopiecznych pod hasłem „Okno muzyczne”. Przez to okno chcieliśmy wprowadzić beneficjentów projektu w głębszy proces twórczy związany z muzyką. Sami stali się autorami swoich muzycznych opowieści, poczuli rytmy muzyczne w swoim ciele, zagrali na instrumentach, odczuwali radość tworzenia. Muzyka stymuluje wszechstronny rozwój, pobudza różne inteligencje i łączy obie półkule. Wpływa na umysł i pamięć, otwiera na podświadomość, a przede wszystkim przynosi radość. W tym ostatnim roku projektowym chcieliśmy cieszyć się dobrodziejstwem muzyki. Już byliśmy na pierwszych koncertach i warsztatach, zaraz potem planowaliśmy następne i pracowaliśmy nad rozpoznawaniem emocji w muzyce i w sobie samych. Szukaliśmy swoich mocnych stron i piękna w życiu budując nasz muzyczny dziennik wdzięczności. Naszym punktem wyjścia był tekst Iwony Chmielewskiej o duszy pt. „Maum. Dom duszy”.  Finał projektu odbył się 12 marca 2024 r. w filii ŚDS na Rotmance, ul. Gerberowa 18. Wspólnie mogliśmy doświadczyć podróży przez mistyczne zakamarki ludzkiej duszy w niezwykle poruszającej inscenizacji. Przez połączenie teatru, muzyki i sztuki wizualnej zabraliśmy widza w podróż w głąb samego siebie. Trzeba się było przygotować na odkrycie tajemnic, które kryją się w naszych sercach i umysłach. Razem staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie: “Czym jest dusza, bo przecież wszyscy ją mają. Mają?”

REHABILITACJA POPRZEZ DRAMĘ

Projekt ten był kontynuacją grupowych zajęć z dramy realizowanych w latach 2013-2016. Do udziału w projekcie rekrutowane były osoby spośród uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, powyżej 18 roku życia, zamieszkałe na terenie Powiatu Gdańskiego z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi – 28 osób.
Zajęcia odbywały się w dwóch formach:
- grupowe zajęcia z dramy,
- grupowe zajęcia z psychologiem.

Celem projektu była poprawa funkcjonowania psychofizycznego osób niepełnosprawnych poprzez kompleksową rehabilitację (indywidualne zajęcia z rehabilitantem, logopedą, psychologiem, pedagogiem oraz treningi samodzielnego funkcjonowania), usprawnienie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych, utrwalenie posiadanych umiejętności oraz dążenie do jak największej samodzielności beneficjentów.

Realizowane były zajęcia z dramy i  psychologiem, odbywające  się w małych grupach, które miały na celu podniesienie umiejętności efektywnej komunikacji, empatii  wśród uczestników jak również dały możliwość wyrażenia siebie, własnych uczuć, myśli, doświadczeń.

Drama pozwala im na wyrażanie emocji nie tylko słowami, ale i ruchem, gestem czy mimiką, uczy rozpoznawania emocji, nazywania, panowania nad nimi, tworzenia warunków dla doświadczania, dzięki naturalnym możliwościom przeżywania. Dzięki pracy nad emocjami w I etapie beneficjenci projektu uczą się patrzenia w głąb siebie. Jest to niezmiernie istotne podczas następnych faz, gdzie w trakcie pracy twórczej nad spektaklem emocje odgrywają pierwszoplanowe zadanie. Aktor na scenie musi odwoływać się do przeżyć związanych z własnym życiem. Rozpoznawać w sobie i zagrać na scenie smutek, złość miłość.

Ważnym elementem było również uczenie języka migowego. Uczestnicy, którzy mieli już w poprzednich latach „migowy” chętnie poznawali nowe słowa. Co więcej  język migowy wpłynął na ich  pamięć ciała. Uczestnicy, którzy słabo mówią pamiętali gesty, których się uczyli na zajęciach z języka migowego dzięki czemu mogli komunikować swoje potrzeby.  Korzyść z nauki języka migowego odniosła również  grupa osób, które nie mówią, chociaż nie mają wady słuchu (osoby z autyzmem, z bardzo ograniczonymi możliwościami wypowiadania się werbalnego). Podopieczni zaczęli chwilami wykorzystywać znaki migowe do codziennej komunikacji w ośrodku. Wyraźny progres nastąpił w rozumieniu znaków migowych jako języka, w którym można się wypowiadać poza  mową werbalną. Język migowy nie wydaje się już nikomu z podopiecznych ani opiekunów dziwnym tworem, ale już postrzegany jest jako narzędzie komunikacji dostępne dla osób niemówiących.

Końcowym efektem zajęć dramowych było przedstawienie, w którym główną rolę odegrali nasi podopieczni. Dzięki byciu w rolach innych osób, nasi uczestnicy mogli wykorzystywać swoje ciało do ukazania charakteru ruchu innych postaci (pomaga to w świadomości własnego ciała), wzbogacenie gestów, mimiki, mowy ciała, wyczuwaniu przestrzeni i jej wykorzystaniu, jak również pomaga przeżywać różne sytuacje, w których wzrasta świadomość samych siebie, innych ludzi oraz świata, w którym żyjemy.

W latach ubiegłych przygotowaliśmy przedstawienia:

- Projekt Człowiek

- Krótki Spektakl o Miłości

- Trzej Kosmonauci

AKTORZY I LIDERZY -  NOWY WYMIAR SAMODZIELNOŚCI

Od 1 kwietnia 2018 r. Środowiskowy Dom Samopomocy realizował kolejny, trzyletni projekt, dofinansowany ze środków PFRON, pt. "Aktorzy i liderzy - nowy wymiar samodzielności". Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 30 uczestników, którzy zostali podzieleni na trzy grupy, ze względu na poziom funkcjonowania i rodzaj niepełnosprawności.

Zajęcia były kontynuacją projektu ”Rehabilitacja poprzez dramę”, który korzystnie wpłynął na holistyczny rozwój beneficjentów. W obecnym projekcie zostały wprowadzone innowacje takie jak videotrening umiejętności społecznych, którego zadaniem jest filmowanie sytuacji związanych z codziennością osób niepełnosprawnych. Zarejestrowane materiały video nagrane przez specjalistów w tym zakresie, będą miały za zadanie modelować właściwe zachowania w pokonywaniu problemów dnia codziennego osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz związanych z tym przeżyć. Dodatkowo, w ramach zajęć projektu realizowane będą zajęcia z fizjoterapeutą i psychologiem.

Program zajęć opracowany był odpowiednio do potrzeb każdego beneficjenta na podstawie obserwacji, wywiadu z opiekunami oraz z samym beneficjentem, a także na podstawie wniosków własnych specjalisty. W czasie spotkań każdy podopieczny ma możliwość poprawy funkcjonowania psychofizycznego, zgodnie z harmonogramem projektu.

Filmowe podsumowanie II cz. projektu „Aktorzy i Liderzy - nowy wymiar samodzielności” był efektem rocznej  pracy uczestników projektu. Towarzysząca działaniom kamera służyła do zapisu etapów przygotowań, wyjść uspołeczniających, ale przede wszystkim pozwoliła naszym podopiecznym doświadczyć wszystkich etapów tworzenia filmu – od scenariusza do gotowego produktu. Każda  z trzech grup stworzyła własną, filmową refleksję o sile i mocy, które są w nas samych, a z których bardzo często nie zdajemy sobie sprawy. Filmowe podsumowanie miało miejsce 9 marca 2020 r. w kinie na Bursztynowym Szlaku mieszczącym się w Pruszczu Gdańskim ul. Fryderyka Chopina 34