2024 - RAZEM W CODZIENNOŚĆ (WTZ)

W 2024 roku Warsztaty Terapii Zajęciowej będą realizowały kolejny projekt o nazwie „Razem w codzienność” finansowany w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pruszcz Gdański.