Literatura dot. metod terapeutycznych

BIBLIOGRAFIA

Bobkowicz – Lewartowska L., AUTYZM DZIECIĘCY – ZAGADNIENIA DIAGNOZY I TERAPII, Oficina Wydawnicza Impuls, Kraków 2000.

Bogdanowicz M., Kisiel B., Przysnaska M., METODA WERONIKI SHERBORNE W TERAPII I WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECKA, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.

Bogdanowicz M., Okrzesik D., OPIS I PLANOWANIE ZAJĘĆ WEDŁUG METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2005.

Cieszyńska J., Korendo M., WCZESNA INTERWENCJA TERAPEUTYCZNA. STYMULACJA ROZWOJU DZIECKA OD NOWORODKA DO 6 ROKU ŻYCIA, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2007.

Cieszyńska J., KOCHAM UCZYĆ CZYTAĆ, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2008.

Cieszyńska J., NAUKA CZYTANIA KROK PO KROKU. JAK PRZECIWDZIAŁAĆ DYSLEKSJI, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005.

Emmons P. G., McKendry Andersen L., DZIECI Z ZABURZENIAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, Wydawnictwo KE Liber, Warszawa 2007.

Grycman M., Kaniecka K., Szczawiñski P., „PCS” Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów”. Grycman M., „CZYM SĄ ALTERNATYWNE I WSPOMAGAJĄCE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ”, (w:) Biuletyn Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”, nr 1/2003.

Hellbrügge T., Lajosi F., Menara D., Schamberger R., Rautenstrauch T., MONACHIJSKA FUNKCJONALNA DIAGNOSTYKA ROZWOJOWA. PIERWSZY ROK ŻYCIA, Kraków 1994.

Kaczmarek B. B., „MAKATON – JĘZYK GESTÓW I SYMBOLI”, (w:) „Biuletyn Stowarzyszenia „ Mówić bez Słów”,2003.

Kaczmarek B. B., „WYKORZYSTANIE GESTÓW W PROCESIE POROZUMIEWANIA SIĘ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWANA” (w:) Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka. Pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2008.

Kaczmarek B.B., PROGRAM ROZWOJU KOMUNIKACJI – MAKATON. Kaniecka K., „PICTURE COMMUNICATION SYMBOLS” (w:) : Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji. Pod red. Jacka Błęszyńskiego, „Impuls”, Kraków 2006.

Kielin J. (red.), ROZWÓJ DAJE RADOŚĆ. TERAPIA DZIECI UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO W STOPNIU GŁĘBOKIM, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.

Knill M., Knill Ch., PROGRAMY AKTYWNOŚCI, ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA, KONTAKT I KOMUNIKACJA, Warszawa 1995

Knill Ch., DOTYK I KOMUNIKACJA, Warszawa 1995. Kokosz M., METODA NDT BOBATH , w: Kinezyterapia. Pod red. Andrzeja Zembatego, T. II, Wydawnictwo „Kasper”, Sp. Z o.o. Kraków 2003.

Kosińska A., Polak A., Żiżka D., UCZĘ METODĄ OŚRODKÓW PRACY, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.

Lubicz – Rudnicka Z., METODA BOBATHÓW (w:) Mózgowe porażenie dziecięce. Pod red. Romana Michałowiecza, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.

Loebl W., SZKIC ROZWOJU WSPOMAGAJĄCEJ I ALTERNATYWNEJ KOMUNIKACJI W POLSCE (w:) Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / red./ J. J. Błeszyński, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

Miłkowski M., KONCEPCJA HALLWICK. CZYLI NAUKA PŁYWANIA POPRZEZ ZABAWĘ. Piasecka K., „WSPIERANIE METODAMI KOMPUTEROWYMI ALTERNATYWNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ ZA POMOCĄ PIKTOGRAMÓW”, (w:) „ Szkoła Specjalna”, 2005.

Pisula E., MAŁE DZIECKO Z AUTYZMEM, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012.

Rehabilitacja w praktyce 3/2008, WATSU-NOWY WYMIAR REHABILITACJI W WODZIE.

Smyczek A., Szwiec J., „WSPOMAGAJĄCE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ – NAUKA I ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI” (w:) Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Pod red. M. Piszczek, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Warszawa 2001.

Szeląg E., (1997), NEUROPSYCHOLOGICZNE PODŁOŻE MOWY, (w:) Mózg a zachowanie. Pod red. T. Górskiej, A. Grabowskiej, J. Zagrodzkiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Trybuś M., METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE (w:) Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Pod redakcją Jacka Kielina, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.