PFRON WTZ

W Warsztatach Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Pruszczu Gdańskim na Rotmance, ul. Gerberowa 18, realizowany jest projekt „Modernizacja pracowni WTZ – Nowa energia” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” ze środków PFRON. Celem projektu jest doposażenie Warsztatów w nowy sprzęt, który pozwoli wprowadzić nowe techniki w terapii zajęciowej, oraz wymiana już istniejącego sprzętu, który zużył się w wyniku długotrwałego użytkowania.  Wprowadzenie nowych technik terapii, pozwoli uczestnikom nabyć nowe umiejętności oaz rozwinąć już posiadane. W ramach projektu zakupiliśmy między innymi piec do fusingu dla pracowni witrażowej.