Ochrona i Promocja Zdrowia (ŚDS)

W 2024 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy realizowane jest zadanie z zakresu zdrowia publicznego "Ścieżki możliwości".

W 2023 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy realizowane było zadanie z zakresu zdrowia publicznego "Zawsze jest rozwiązanie".

W 2022 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy realizowane było zadanie z zakresu zdrowia publicznego "Nie jesteś sam".
Zajęcia z uczestnikami prowadzone były przez pedagoga w formie grupowej, przy wsparciu wolontariusza, a także psychologa.
Szczególny nacisk kładziony był na zajęcia z zachowania kultury osobistej, budowaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych, arteterapii. W ramach terapii zajęciowej nie zabrakło zajęć kulinarnych, plastycznych i gospodarczych, a także profilaktyczno-informacyjnych na temat zdrowego sylu życia.