Pracownia gospodarczo-porządkowa

Pracownia gospodarczo-porządkowa

W naszych Warsztatach odpowiedzialna jest za utrzymywanie czystości na terenie ośrodka, wykonywanie niewielkich czynności naprawczych, załatwianie bieżących zakupów oraz opiekę nad terenami zielonymi wokół placówki.

Uczestnicy pracowni dzięki zróżnicowanym zajęciom poznają zasady obsługi podstawowych urządzeń gospodarczych, uczą się posługiwania różnymi narzędziami, przyborami i materiałami. Odpowiedzialni są za porządek i czystość na terenie placówki oraz wokół niej, w trakcie zajęć oprócz, mycie i zamiatanie podłóg, wycieranie kurzu, odkurzanie, dbanie o czystość sanitariatów, wynoszenie śmieci, uczą się zasad bezpieczeństwa i wyrabiają nawyk utrzymywania czystości nie tylko w miejscu pracy, ale i w domu.

Uczestnicy wiele czasu spędzają na świeżym powietrzu dbając o teren zielony, zaczynali od sadzenia kwiatów i krzewów a teraz odpowiedzialni są utrzymanie „naszego ogrodu” w estetycznym i nienagannym wyglądzie, do ich zadań należy pielenie, podlewanie, koszenie trawy oraz zabezpieczenie roślin przed zimą.

Pracownia gospodarczo-porządkowa jest również odpowiedzialna za załatwianie bieżących sprawunków tj. zakupy dla innych pracowni, wysyłanie i odbieranie listów. Uczestnicy są uczeni prawidłowych zachowań w kontaktach międzyludzkich, poprawnego komunikowania się w miejscach publicznych oraz bezpiecznego i celowego poruszania się po mieście i korzystania ze środków komunikacji miejskiej.

W wolnych chwilach uczestnicy pracowni gospodarczo-porządkowej wykonują kartki okolicznościowe, drzewka szczęścia i w miarę możliwości służą pomocą pozostałym uczestnikom Warsztatów.

Te codzienne czynności na pozór wydają się proste i oczywiste, ale dla naszych uczestników poczucie odpowiedzialności i przydatności jest szczególnie ważne i potrzebne w trakcie procesu terapeutycznego.