2021 - BEZPIECZNE WTZ

Nowy projekt grantowy

Rozpoczelśmy projekt grantowy "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami", zgodnie z zawartą umową z PFRON.
Zgodnie z projektem możliwe było pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.