WTZ

WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Warsztaty Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Pruszczu Gdańskim powstały 01.12.2004 r. Warsztaty są młodą placówką, do której uczęszcza dwudziestu uczestników z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz schorzeniami psychicznymi i kalectwami sprzężonymi. W warsztatach utworzono cztery pracownie: technik różnych, kuchnia dydaktyczna, witrażowa, gospodarczo-porządkowa. Każda z nich oferuje uczestnikom możliwość zdobycia różnych umiejętności. Warsztaty funkcjonują przez pięć dni w tygodniu od 7:30 do 15:00. Każdy uczestnik posiada opracowany, indywidualny program terapii. Ponadto podopieczni korzystają z zajęć rekreacyjno-turystycznych i rehabilitacji, terapii zajęciowej, itp. Mogą dzięki temu rozwijać swoją osobowość pod kierunkiem terapeutów i psychologów.

Kuchnia dydaktyczna umożliwia zapoznanie się z zasadami funkcjonowania w kuchni, podstawowymi czynnościami kuchennymi aż do wyuczenia samodzielnego stosowania zaawansowanych procedur i przepisów kucharskich.

Pracownia witrażowa pozwala uczestnikom na naukę obróbki szkła: wykonywanie witraży techniką Tiffany'ego oraz zdobienie szkła użytkowego elementami metaloplastyki. Uczestnicy naszej pracowni uczą się również malarstwa witrażowego i techniki mozaiki.

Pracownia technik różnych proponuje swoim uczestnikom zajęcia z zakresu florystyki, malowanie min. obrazów na szkle, obróbka drewna, malowanie pastelami, rzeźbienie w glinie.

Pracownia gospodarczo-porządkowa wykonuje szeroki zakres zajęć gospodarczych - utrzymywanie czystości na terenie ośrodka, wykonywanie niewielkich czynności naprawczych, opieka nad terenami zielonymi wokół placówki.

Pracownia rękodzieła jest najnowszym nabytkiem naszych Warsztatów, powstała w grudniu 2012 roku. Podczas zajęć uczestnicy mają szansę wykonywać wyroby  m.in. z masy solnej oraz mas plastycznych, malować, ozdabiać przedmioty techniką decoupage, filcować i próbować swoich sił w wytwarzaniu biżuterii zarówno z półproduktów jak z materiałów własnoręcznie przygotowanych oraz tworzyć kartki okolicznościowe przeróżnymi technikami.