WTZ

WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Warsztaty Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Pruszczu Gdańskim powstały 01.12.2004 r. Warsztaty są młodą placówką, do której uczęszcza dwudziestu uczestników z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz schorzeniami psychicznymi i kalectwami sprzężonymi. W warsztatach utworzono cztery pracownie: technik różnych, kuchnia dydaktyczna, witrażowa, gospodarczo-porządkowa. Każda z nich oferuje uczestnikom możliwość zdobycia różnych umiejętności. Warsztaty funkcjonują przez pięć dni w tygodniu od 7:30 do 15:00. Każdy uczestnik posiada opracowany, indywidualny program terapii. Ponadto podopieczni korzystają z zajęć rekreacyjno-turystycznych i rehabilitacji, terapii zajęciowej, itp. Mogą dzięki temu rozwijać swoją osobowość pod kierunkiem terapeutów i psychologów.

Kuchnia dydaktyczna umożliwia zapoznanie się z zasadami funkcjonowania w kuchni, podstawowymi czynnościami kuchennymi aż do wyuczenia samodzielnego stosowania zaawansowanych procedur i przepisów kucharskich.

Pracownia witrażowa pozwala uczestnikom na naukę obróbki szkła: wykonywanie witraży techniką Tiffany'ego oraz zdobienie szkła użytkowego elementami metaloplastyki. Uczestnicy naszej pracowni uczą się również malarstwa witrażowego i techniki mozaiki.

Pracownia technik różnych proponuje swoim uczestnikom zajęcia z zakresu florystyki, malowanie min. obrazów na szkle, obróbka drewna, malowanie pastelami, rzeźbienie w glinie.

Pracownia gospodarczo-porządkowa wykonuje szeroki zakres zajęć gospodarczych - utrzymywanie czystości na terenie ośrodka, wykonywanie niewielkich czynności naprawczych, opieka nad terenami zielonymi wokół placówki.

Pracownia rękodzieła jest najnowszym nabytkiem naszych Warsztatów, powstała w grudniu 2012 roku. Podczas zajęć uczestnicy mają szansę wykonywać wyroby  m.in. z masy solnej oraz mas plastycznych, malować, ozdabiać przedmioty techniką decoupage, filcować i próbować swoich sił w wytwarzaniu biżuterii zarówno z półproduktów jak z materiałów własnoręcznie przygotowanych oraz tworzyć kartki okolicznościowe przeróżnymi technikami.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Działalność WTZ finansowana jest w 90% przez PFRON i 10% przez Starostwo Powiatowe. W 2022 roku, podczas okresu działalności stacjonarnej, zajęcia odbywały się pięć dni w tygodniu, w pięcioosobowych grupach w pięciu pracowniach.  Uczestnicy skorzystali z dwóch  parodniowych  wycieczek: nad jezioro Chądzie  oraz 8 dniowy wyjazd do Krakowa i na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Odbyły się też kiermasze: kiermasz prac uczestników w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim, kiermasz prac uczestników w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim, kiermasz prac uczestników w ZUS Pruszcz Gdański, kiermasz prac uczestników w SP 85 w Gdańsku, kiermasz prac uczestników w PSONI Koło w Pruszczu Gdańskim oraz spotkanie świąteczne z rodzicami.
W roku 2022 na terenach zielonych przylegających do budynku WTZ uczestnicy pracowni witrażowej, w ramach terapii zajęciowej, opiekowali się własnoręcznie założonym rok wcześniej ogrodem: warzywnikiem, rabatami kwiatowymi oraz skalniakiem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W naszych Warsztatach realizowany jest projekt „Modernizacja pracowni WTZ – Nowa energia” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” ze środków PFRON. Celem projektu jest doposażenie Warsztatów w nowy sprzęt, który pozwoli wprowadzić nowe techniki w terapii zajęciowej, oraz wymiana już istniejącego sprzętu, który zużył się w wyniku długotrwałego użytkowania.  Wprowadzenie nowych technik terapii, pozwoli uczestnikom nabyć nowe umiejętności oaz rozwinąć już posiadane. W ramach projektu zakupiliśmy między innymi piec do fusingu dla pracowni witrażowej.