O nas

O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo  realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej - organizowanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które finansowane jest przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański.

Środowiskowy Dom Samopomocy to profesjonalna placówka dziennego pobytu, w której pracuje wykwalifikowana kadra.

Placówka jest czynna w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Uczestnikami naszej placówki są osoby zamieszkujące teren powiatu gdańskiego.

Do zadań Środowiskowego Domu Samopomocy należą m.in.:

 • zapewnienie usług specjalistycznych z zakresu umiejętności społecznych,
 • dążenie do stabilizacji psychicznej uczestników,
 • budowanie własnej samooceny, poczucia własnej wartości;
 • kształtowanie pozytywnych relacji w domu z osobami bliskimi oraz
 • w placówce z innymi uczestnikami i pracownikami;
 • nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz rozładowania napięcia;
 • nabycie umiejętności adekwatnego spostrzegania problemu i stosowania konstruktywnych rozwiązań;
 • utrwalanie prawidłowych zachowań w miejscach użyteczności publicznej;
 • rozwijanie zachowań asertywnych;
 • rozwijanie zainteresowań, umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników,
 • prowadzenie poradnictwa m.in. psychologicznego,

Głównym celem naszej działalności jest organizacja i prowadzenie terapii m.in. zajęciowej, poprawa jakości życia uczestników, zapewnienie pomocy w podtrzymywaniu zdobytych umiejętności oraz rozwijaniu nowych niezbędnych do funkcjonowania w życiu codziennym.